Web pagina al Orasului Codru, mun.Chisinau / Web , . » DISPOZIŢIE Primarului al orasul Codru din 14 iunie 2013 nr. 76

 
DISPOZIŢIE din 14 iunie 2013 nr. 76

Cu privire la convocarea şedinţei
ordinare a Consiliului orăşenesc Codru

Conform prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin.(3) Legea R.M. nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul oraşului Codru DISPUNE:

1. A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Codru pentru 19 iunie 2013 la orele 16-00 în incinta Primăriei oraşului Codru, cu următoarea ordine de zi:

1.1 Cu privire la încetarea înainte de termen al mandatului de consilier;
1.2 Cu privire la repartizarea soldului disponibil pentru anul 2013;
1.3 Cu privire la modificarea anexei nr.4 la decizia Consiliului or. Codru nr.9/2 din 11.12.2012Cu privire la aprobarea bugetului or. Codru pentru anul 2013 în lectura II ;
1.4 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Izvoarelor, 24 dnei Sajin Liuba;
1.5 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate comună asupra lotului de pămînt din str-la 9 Cobzarilor, 14 dnelor Buza Maria şi Olaraşu Maria;
1.6 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str. Cobzarilor, 106 dlui Mitru Vasile;
1.7 Cu privire la darea în arendă a lotului de pămînt din Î.P.Vierul, str.Sihastrului, 90;
1.8 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str.Prepeliţei, 21 dlui Zavulan Filip;
1.9 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str.Sihastrului,41 ;
1.10 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str-la 8 Cobzarilor, 12 dlui Balaur Tudor ;
1.11 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Vale, nr.37, dlui Midari Gheorghe;
1.12 Cu privire la înregistrarea terenului din str. Sihastrului, nr.33 după APL;
1.13 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Costiujeni, nr. 50, dnei Vlad Elisaveta;
1.14 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Prepeliţei, 6;
1.15 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren cu înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Busuiocului, 6A, dlui Agaci Mihail;
1.16 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 2 Olimpică,1, dlui Miron Valeriu;
1.17 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren cu înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa Deal, 45a, dlui Damaschin Andrei;
1.18 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Gliei, 1 dlui Secrieru Vitalie şi dlui Secrieru Vladimir;
1.19 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Prepeliţei, 56a dlui Cozma Reniţă;
1.20 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren(la modificarea hotarului terenului) cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str.T.Malinovschi, 20 dlui Ilian Galben;
1.21 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Grigoriopol nr.3CA-139/11 din 04.01.2012;
1.22 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-144/12 din 25.07.2012;
1.23 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-169/11 din 09.06.2011
1.24 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-118/2011 din 07.06.2011;
1.25 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.2-4765/2010 din 23.02.2011;
1.26 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1750 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 10/8 din 27.12.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Sihastrului nr.58 dnei Purcel Aglaia;
1.27 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1752 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 10/3 din 27.12.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Sitarului nr.1/5 dnei Elena Triboi;
1.28 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1742 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 1/3 din 24.01.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str-la I Molocanilor nr.1 dnei Ana Chilimari;
1.29 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1740 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 1/2 din 24.01.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Schinoasa Deal nr.136, dlui Vasile Ruşescu;
1.30 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1748 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 1/1 din 24.01.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Izvoarelor, nr.67, dnei Tatiana Carp;
1.31 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1743 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 8/7 din 26.10.2012 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Centru nr.3CA-161/11 din 01.07.2011;
1.32 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru 17-1745 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 8/1 din 26.10.2012 Cu privire la aprobarea actului de constatare privind modificarea suprafeţei terenului aferent casei de locuit din str. Costiujeni nr.32a;
1.33 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1753 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 10/22 din 27.12.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Schinoasa Vale, nr.14 b, dnei Stela Babii şi dlui Adrian Babii;
1.34 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru 17-1744 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 2/8 din 22.02.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str.-la II Mihai Juravel, nr.11, dlui Alexandru Gîrbu;
1.35 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. nr. 17-1746 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 2/11 din 22.02.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate şi înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Izvoarelor, nr.17, dlui Ivan Juncu;
1.36 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1747 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 2/17 din 22.02.2013 Cu privire la aprobarea actului de constatare privind modificarea suprafeţei terenului cu înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit din str. Sf. Ion, nr.25, dlui Dumitru Şoldan;
1.37 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. nr. 17-1749 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 2/18 din 22.02.2013 Cu privire la aprobarea actului de constatare privind modificarea suprafeţei terenului cu înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit din str. Sf. Ion, nr.23, dnei Eugenia Cotovscaia;
1.38 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. nr. 17-1755 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 9/5 din 11.12.2012 Cu privire la permisiunea de a amenaja un lot de teren din str-la V Pomicultorilor nr.14, dlui Ion Dănilă;
1.39 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1751 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 9/7 din 11.12.2012 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Grenoble, nr.126/2, dnei Corina Visan;
1.40 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1741 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 7/16 din 18.10.2013 Cu privire la aprobarea actului de constatare privind modificarea suprafeţei terenului cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str. Soarelui nr.196 b;
1.41 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. 17-1754 din 20.03.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 7/17 din 18.10.2012 Cu privire la aprobarea actului de constatare privind modificarea suprafeţei terenului cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Valea Apelor nr.1;
1.42 Cu privire la transmiterea unui teren proprietate publică a statului în proprietatea publică a APL pentru construcţia reţelei de canalizare ;
1.43 Cu privire la schimbarea destinaţiei încăperilor nr.1, nr.2 al casei particulare din str. Sitarului, nr.11 or. Codru, mun. Chişinău.

2. Secretarul Consiliului or. Codru, dl. Sergiu Donos, va aduce la cunoştinţa consilierilor, conducătorilor subdiviziunilor Primăriei, publicului despre convocarea şedinţei şi chestiunilor din ordinea de zi.

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar Vladimir Munteanu
 
 
 
, . .
 
 
(0)  
 
 
60 .

 

:  
:  
   
   
?

?