Web pagina al Orasului Codru, mun.Chisinau / Web , . » DISPOZIŢIE Primarului al orasul Codru nr.85 din din 25 iunie 2013

 
DISPOZIŢIE

din 25 iunie 2013 nr. 85

Cu privire la convocarea şedinţei
extraordinare a Consiliului orăşenesc Codru

Conform prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin.(3) Legea R.M. nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul oraşului Codru DISPUNE:

1. A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Codru pentru 02 iulie 2013 la orele 16-00 în incinta Primăriei oraşului Codru, cu următoarea ordine de zi:

1.1 Cu privire la repartizarea soldului disponibil pentru anul 2013;
1.2 Cu privire la alocarea suportului financiar Î.M. Codru Prest-M Service;
1.3 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Grigoriopol nr.3CA-139/11 din 04.01.2012;
1.4 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-144/12 din 25.07.2012;
1.5 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-169/11 din 09.06.2011;
1.6 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-118/2011 din 07.06.2011;
1.7 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-43/10 din 15.10.2010;
1.8 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr.17-2862 din 31.05.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr. 3/14 din 09.04.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Dr. Schinoasei, nr.68, dlui Valentin Prijilevschi;
1.9 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr. nr.17-2863 din 05.06.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr.3/10 din 09.04.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului a ½ de teren aferent casei de locuit particulare din str. Prepeliţei, nr.9, dnei Cojocari Iulia;
1.10 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr.17-2864 din 05.06.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr.3/9 din 09.04.2013 Cu privire la transmiterea în proprietate şi înstrăinarea lotului a ½ de teren aferent casei de locuit particulare din str. Prepeliţei, nr.9, dnei Ceban Anastasia;
1.11 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr.17-2865 din 05.06.2013 privind anularea deciziei Consiliului orăşenesc Codru nr.3/5 din 09.04.2013 Cu privire la transmiterea improprietate a lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Izvoarelor, nr.97, dnei Liliana Junea;
1.12 Cu privire la schimbarea destinaţiei a apartamentului din str. Dr. Schinoasei nr.138 a în casă de locuit;
1.13 Cu privire la transmiterea în proprietate şi înstrăinare a lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str. Sihastrului, 86 dlui Buga Evghenii;
1.14 Cu privire la darea în arendă a lotului de pămînt din Î.P.Vierul, str. Sihastrului, 90;
1.15 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Prepeliţei, 56a dlui Cozma Reniţă;
1.16 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Deal, 32a dnei Prijilievscaia Maria
1.17 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la 8 Cobzarilor, 3 dlui Ivan Vizitiv;
1.18 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Prepeliţei, 17 dnei Dudnic Elena;
1.19 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Schinoasa-Vale, 4 dnei Stepanova Parascovia;
1.20 Cu privire la înstrăinarea lotului pomicol nr.2 din Î.P: Răsăritul Soarelui dlui Manolii Anatoli.;
1.21 . Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de teren aferent casei de locuit partiuclare din str.Schinoasa-vale, 52B dlui Mîrzac Evgheni;
1.22 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Cîmpului, 55 dlui Overcenco Vasile;
1.23 . Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str.Costiujeni, 32a dlui Noviţchi Grigore;
1.24 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str-la 4 M.Juraveli, 4 dnei Truhina Nadejda;
1.25 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren(la modificarea hotarului terenului) cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str.T.Malinovschi, 20 dlui Ilian Galben;
1.26 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str. Cobzarilor, 106 dlui Mitru Vasile;
1.27 Cu privire la transmiterea unui teren proprietate publică a statului în proprietatea publică a APL pentru construcţia individuală ;


2. Secretarul Consiliului or. Codru, dl. Sergiu Donos, va aduce la cunoştinţa consilierilor, conducătorilor subdiviziunilor Primăriei, publicului despre convocarea şedinţei şi chestiunilor din ordinea de zi.

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar Vladimir Munteanu
 
 
 
, . .
 
 
(0)  
 
 
60 .

 

:  
:  
   
   
?

?