Web pagina al Orasului Codru, mun.Chisinau / Web , . » DISPOZIŢIE Primarului al orasul Codru nr.110 din din 17 septembrie 2013

 
Conform prevederilor art. 16 alin. (2) şi alin.(3) Legea R.M. nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Primarul oraşului Codru DISPUNE:

1. A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Codru pentru 23 septembrie 2013 la orele 10-00 în incinta Primăriei oraşului Codru, cu următoarea ordine de zi:

1.1 Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304-/OT4-931 din 14.08.2013 privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/10 din 19.06.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Vale nr.37, dlui Midari Gheorghe;
1.2 Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304-/OT4-946 din 21.08.2013 privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 5/14 din 02.07.2013 Cu privire la darea în arendă a lotului de pămînt din Î.P. Vierul str. Sihastrului, nr.90;
1.3 Cu privire la examinarea notificării al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1304-/OT4-947 din 21.08.2013 privind abrogarea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/43 din 19.06.2013Cu privire la permisiunea de a amenaja un lot de teren din str. Livădarilor;
1.4 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr.17-3850 din 20.07.2013 privind anularea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/13 din 19.06.2013 Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Prepeliţei, nr.6 or. Codru, mun. Chişinău ;
1.5 Cu privire la examinarea recursului Procuraturii sect. Centru nr.17-3851 din 25.07.2013 privind anularea Deciziei Consiliului or. Codru nr. 4/12 din 19.06.2013Cu privire la înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit particulare din str. Costiujeni, nr.50, dnei Vlad Elisaveta ;
1.6 Cu privire la modificarea a deciziei Consiliului or. Codru nr.5/9 din 15.06.2012Cu privire la asigurarea interimatului funcţiei de Secretar al Consiliului or. Codru ;
1.7 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei Grigoriopol nr.3CA-139/11 din 04.01.2012 ;
1.8 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect.Centru nr.3CA-144/12 din 25.07.2012 ;
1.9 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.2-4765/2010 din 23.02.2011 ;
1.10 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-169/11 din 09.06.2011 ;
1.11 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-118/2011 din 07.06.2011 ;
1.12 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-43/10 din 15.10.2010 ;
1.13 Cu privire la prelungirea termenului de arendă a terenului din str-la 3 Drumul Schinoasei, Î.I. Pitel Roman ;
1.14 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str-la 1 Busuiocului 8, dlui Ursu Alexei ;
1.15 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren cu înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Busuiocului 26, dnei Calin Maria ;
1.16 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Schinoasa-Vale 76/2, cet. Putregai Svetlana şi Putregai Vladimir ;
1.17 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren (la modificarea hotarului terenului) cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str. Soarelui 91, dlui Gorea Ştefan ;
1.18 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren (la modificarea hotarului terenului) cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str. Schinoasa-Vale 72b, dnei Zapuhlîh Mariana ;
1.19 Cu privire la aprobarea actului de constatare pe teren (la modificarea hotarului terenului) cu înstrăinarea lotului de pămînt aferent casei de locuit din str-la 3 M.Juraveli 22, dnei Buga Angela ;
1.20 Cu privire la transmiterea în proprietate a lotului de pămînt aferent casei de locuit individuale din str.Izvoarelor, 22 dlui Covatari Victor ;
1.21 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str-la V Pomicultorilor 3, dnei Bordeianu Violina ;
1.22 Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate asupra lotului de teren aferent casei de locuit particulare din str-la I Sihastrului 6/1, dlui Repeşco Trofim ;
1.23 Cu privire la înstrăinarea terenului aferent obiectivului privat din str. Costiujeni, 14/1 ;
1.24 Cu privire la înstrăinarea lotului de teren aferent casei de locuit individuale din str. Sihastrului, 4 dlui Prijelevschii Alexandr ;
1.25 Cu privire la inventarierea bunurilor imobile din proprietatea autorităţii administraţiei publice locale ;
1.26 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-161/11 din 01.07.2011 ;
1.27 Cu privire la executarea Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru nr.3CA-91/12 din 16.08.2012 ;
2. Secretarul Consiliului or. Codru, dl. Sergiu Donos, va aduce la cunoştinţa consilierilor, conducătorilor subdiviziunilor Primăriei, publicului despre convocarea şedinţei şi chestiunilor din ordinea de zi.

3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar Vladimir Munteanu
 
 
 
, . .
 
 
(0)  
 
 
60 .

 

:  
:  
   
   
?

?